หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ::: ศาลจังหวัดแม่สอด ถ.อติโพธิ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 ::: [ โทร. 0 5553 1232 ] [ โทรสาร. 0 5553 5376 ] e-Mail : mesc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

3

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายอนุรักษ์ เปลวเฟื่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด เข้าร่วมการอบรมโครงการไกล่เกลี่ยคดีการกระทำความรุนแรงในครอบครัว โดยเน้นการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว ศาลเยาวชนและครอบครัวในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ ภาค ๕ ภาค ๖ ภาค ๗ และภาค ๙ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอร์ริน กรุงเทพมหานคร
อ่านข่าว