หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ::: ศาลจังหวัดแม่สอด ถ.อติโพธิ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 ::: [ โทร. 0 5553 1232 ] [ โทรสาร. 0 5553 5376 ] e-Mail : mesc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 33
ผบ.105/57
ฟังฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.115/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
ผบ.116/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
ผบ.117/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
ผบ.118/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
ผบ.1282/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.145/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.157/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
ผบ.158/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
ผบ.1616/60
ไกล่เกลี่ย-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.00 น.
ผบ.1617/60
ไกล่เกลี่ยสืบพยานทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.167/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
ผบ.168/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
ผบ.189/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
ผบ.190/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
ผบ.407/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.351/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.45/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
พ.46/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
พ.47/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
อ.1283/53
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ.2475/60
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
อ.2598/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.2629/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.2733/60
ฟังคำพิพากษา
เวลา 9.00 น.
อ.2932/60
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
อ.3014/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.322/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.436/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
อ.437/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
อ.438/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
อ.518/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.639/60
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.