ศาลจังหวัดแม่สอด


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ::: ศาลจังหวัดแม่สอด ถ.อติโพธิ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 ::: [ โทร. 0 5553 1232 ] [ โทรสาร. 0 5553 5376 ] e-Mail : mesc@coj.go.th
ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

14

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ท่านสมควร รักพินิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด เข้าร่วมงานพระราชทานเลี้ยงอาหรแก่  นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ซึ่ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหน่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก จัดออกร้านพระราชทานเลี้ยอาหารแก่  นักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๔ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

อ่านข่าว

แบบฟอร์ม
  แบบต่างๆ (สำหรับคดีเยาวชนฯ)
 1. คำร้องขอผัดฟ้อง(เยาวชน)ครั้งที่ 1 (กรณีแจ้งข้อกล่าวหา-มอบตัวไม่มีการตรวจสอบการจับ)
 2. คำร้องขอผัดฟ้อง(เยาวชน)ครั้งที่ 1 (กรณีมีการตรวจสอบการจับ)
 3. คำร้องขอผัดฟ้องครั้งที่ 2-4 (เยาวชน)
 4. คำร้องขอศาลออกหมายควบคุม (มต.)
 5. คำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งฯ (ฟื้นฟูเด็กฯ)
 6. คำร้องตรวจสอบการจับ (ตจ)
 7. (ตัวอย่าง)คำให้การพนักงานสอบสวน(กรณีรับมอบตัวและส่งตัวให้ศาลควบคุม)
 8. คำให้การพนักงานสอบสวน
 9. คำให้การพยาน (สำหรับผัดฟ้องครั้งที่ 3-4)
 10. คำให้การพยานและรายงาน (ผัดแรกกรณีไม่มีการตรวจสอบการจับ)
 11. ภาพถ่ายผู้ต้องหา(ศาลเยาวชน)

 12. แบบผัดฟ้อง-ฝากขัง
 13. คำร้อง (ผัดฟ้องครั้งแรก)กรณีไม่มีตัวมาศาล
 14. คำร้อง (ผัดฟ้อง-ฝากขังครั้งที่ 2-4หรือครั้งที่ 2-3 สำหรับศาลแขวง)
 15. คำร้อง (ผัดฟ้อง-ฝากขังครั้งแรก)
 16. คำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งฯ(ฟื้นฟูฯ)
 17. คำร้องผัดฟ้องครั้งที่ 2-5(กรณีไม่มีตัวผู้ต้องหามาศาล)
 18. คำร้องผัดฟ้อง-ฝากขังครั้งที่ 5-7หรือครั้งที่ 4-5
 19. คำให้การพยานและรายงาน (ฝากแรก)
 20. คำให้การฯ,รายงานฯ (ชั้นไต่สวนฯผัดฟ้อง-ฝากขังครั้งที่ 5-7 หรือ 4-5 สำหรับศาลแขวง)
 21. ภาพถ่ายผู้ต้องหา

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 20
อ.3108/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.171/60
ไกล่เกลี่ย/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.248/60
ทำยอม/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.390/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.131/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.368/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.369/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.422/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1180/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.2670/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.3008/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.3025/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.3819/58
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.432/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.600/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.601/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.694/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.769/58
ฟังผลชำระหนี้/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.988/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1554/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)