ศาลจังหวัดแม่สอด


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ::: ศาลจังหวัดแม่สอด ถ.อติโพธิ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 ::: [ โทร. 0 5553 1232 ] [ โทรสาร. 0 5553 5376 ] e-Mail : mesc@coj.go.th
ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

5

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา นางนิติญาณ์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดแม่สอด เป็นประธานเปิดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของศาลจังหวัดแม่สอดมีความรู้เกี่ยวกับระบบงานต่างๆ ของศาลยุติธรรม ที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบงานต่างๆ ประกอบด้วย 1.การแจ้งการอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา 2.การรับคำคู่ความและสารบบทางอิเล็กโทรนิคส์ 3.โปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กโทรนิคส์ ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อันนำไปสู่ THAILAND 4.0 ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ อาคารศาลจังหวัดแม่สอด

อ่านข่าว

แบบฟอร์ม

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 31
ผบ.189/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.190/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.266/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.267/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.166/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.193/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.72/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.73/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.78/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.79/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.80/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.82/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.85/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.86/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.209/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.210/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.211/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.212/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.291/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.292/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.293/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.294/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.295/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.296/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.2807/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.2935/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.322/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.371/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.54/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.663/60
ฟังคำพิพากษา/คำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.69/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 1

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ