หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ::: ศาลจังหวัดแม่สอด ถ.อติโพธิ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 ::: [ โทร. 0 5553 1232 ] [ โทรสาร. 0 5553 5376 ] e-Mail : mesc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

32

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๖.๓๐ นาฬิกา ท่านสมควร รักพินิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด มอบหมายให้ ท่านศรายุธ การะเกตุ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดแม่สอด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร  ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยได้ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยทานแก่พระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป และร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ จำนวน ๙๑ รูป โดยมีผู้อำนวยการฯ ข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดแม่สอด เข้าร่วมในพิธีและร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดมณีไพรสณฑ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดแม่สอด
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 37
อ.2218/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2949/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1094/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1546/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.182/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.354/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.355/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.357/60
ชี้สองสถาน/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.358/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.371/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.377/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2722/60
ฟังผลการชำระหนี้/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2843/60
อธิบายฟ้อง/ตรวจพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.300/58
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2931/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2948/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2976/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ขบ.22/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1219/60
ไกล่เกลี่ย-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.342/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.343/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.349/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.350/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.360/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.364/60
ชี้สองสถาน/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.366/60
ชี้สองสถาน/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.372/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.373/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1356/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.2828/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3053/60
ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.411/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
พ.416/58
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.67/60
ฟังผล/ถอนฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1642/58
ฟังผลการชำระหนี้/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2086/59
ฟังผลการชำระหนี้/ฟังคำพืพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.624/59
นัดพร้อมเพื่อยกคดีขึ้นพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)