ศาลจังหวัดแม่สอด


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ::: ศาลจังหวัดแม่สอด ถ.อติโพธิ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 ::: [ โทร. 0 5553 1232 ] [ โทรสาร. 0 5553 5376 ] e-Mail : mesc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

4

เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางนิติญาณ์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดแม่สอด และ คุณสวัสดิ์ สร้อยสนธิ์ พนักงานสถานที่ เข้ารับมอบโล่รางวัลและของที่ระลึก ในโอกาสเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 45
อ.273/60
ฟังคำพิพากษา-คำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.2431/60
สืบพยานโจทก์ประกอบ ฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ขบ.11/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1081/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1082/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1083/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1148/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.222/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.265/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.9/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1306/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.2123/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.2124/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.554/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.555/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.597/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.598/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.364/57
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.2321/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.2328/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.2334/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1149/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1164/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.260/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.262/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.267/60
ชี้สองสถาน/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.269/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.278/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1282/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.2044/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.2132/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.2448/60
ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.2449/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.2490/60
อธิบายฟ้อง/ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.2558/60
อธิบายฟ้อง/ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.2592/60
ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.270/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.2736/58
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.2842/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.697/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.92/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.371/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.244/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย/ถอนฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.2843/59
ฟังผลการชำระ/คำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.243/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)