หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ::: ศาลจังหวัดแม่สอด ถ.อติโพธิ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 ::: [ โทร. 0 5553 1232 ] [ โทรสาร. 0 5553 5376 ] e-Mail : mesc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 26
ผบ.154/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ หรือสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.264/57
ไต่สวนคำร้องขอสวมสิทธิ์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
ผบ.27/61
ไกล่เกลี่ย-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.331/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
พ.407/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.1137/61
พบทนาย
เวลา 9.00 น.
อ.1141/61
พบทนาย
เวลา 9.00 น.
อ.1142/61
พบทนาย
เวลา 9.00 น.
อ.1195/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.1196/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.1205/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.1241/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.1242/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.1243/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.1244/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.1245/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.1246/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.1247/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.1258/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.1259/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.1260/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.2409/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.2879/60
ฟังอุทธรณ์โจทก์ร่วม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.3177/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.705/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.710/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.