หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ::: ศาลจังหวัดแม่สอด ถ.อติโพธิ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 ::: [ โทร. 0 5553 1232 ] [ โทรสาร. 0 5553 5376 ] e-Mail : mesc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

16

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ นายสมควร รักพินิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด เข้าเยี่ยมอาการป่วยพร้อมมอบกระเช้าผลไม้ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ มารดา คุณเริงชัย สุวรรณ์ ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดแม่สอด ณ โรงพยาบาลแม่สอดราม
อ่านข่าว