ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ::: ศาลจังหวัดแม่สอด ถ.อติโพธิ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 ::: [ โทร. 0 5553 1232 ] [ โทรสาร. 0 5553 5376 ] e-Mail : mesc@coj.go.th

ศาลจังหวัดแม่สอด ให้การต้อนรับ ท่านวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา และคณะ เนื่องในโอกาสตรวจราชการศาลจังหวัดแม่สอด

ศาลจังหวัดแม่สอด  ให้การต้อนรับ  ท่านวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา  และคณะ  เนื่องในโอกาสตรวจราชการศาลจังหวัดแม่สอด
เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ท่านวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา  และคณะ เดินทางด้วยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 8112 มายังท่าอากาศยานแม่สอด หลังงจากนั้นเดินทางไปตรวจราชการที่ศาลจังหวัดแม่สอด ในการนี้ ท่านทัศน์พงษ์ เหล่ารักวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖, ท่านสุรินทร์ ชลพัฒนา อธิบดีศาลแรงงานภาค ๖, ท่านสมควร รักพินิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบฯ ข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดแม่สอด ร่วมกันให้การต้อนรับ


เอกสารแนบ