ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ::: ศาลจังหวัดแม่สอด ถ.อติโพธิ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 ::: [ โทร. 0 5553 1232 ] [ โทรสาร. 0 5553 5376 ] e-Mail : mesc@coj.go.th

ศาลจังหวัดแม่สอด รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ร้านอาหารลาบคนเมือง

ศาลจังหวัดแม่สอด  รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  ณ ร้านอาหารลาบคนเมือง
เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ศาลจังหวัดแม่สอด  โดย  ท่านสมควร รักพินิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด จัดให้คณะผู้พิพากษา ข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดแม่สอด มีการรับประทานอาหารกลาววันร่วมกัน ณ ร้านอาหารลาบคนเมือง  และในโอกาสนี้ ท่านสมควร รักพินิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด มอบเค้กของขวัญแก่ผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนสิงหาคม


เอกสารแนบ