ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ::: ศาลจังหวัดแม่สอด ถ.อติโพธิ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 ::: [ โทร. 0 5553 1232 ] [ โทรสาร. 0 5553 5376 ] e-Mail : mesc@coj.go.th

ศาลจังหวัดแม่สอด จัดโครงการ "ศาลจังหวัดแม่สอดร่วมใจปลูกดอกดาวเรืองในวันแม่ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน"

ศาลจังหวัดแม่สอด  จัดโครงการ "ศาลจังหวัดแม่สอดร่วมใจปลูกดอกดาวเรืองในวันแม่ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน"
เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา จัดโครงการ "ศาลจังหวัดแม่สอดร่วมใจปลูกดอกดาวเรืองในวันแม่ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน" ศาลจังหวัดแม่สอดได้ปลูกต้นดอกดาวเรือง จำนวน ๑,๐๐๐ ต้น โดย  ท่านสมควร รักพินิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดแม่สอด ร่วมกันปลูกต้นดอกดาวเรือง ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดแม่สอด