ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ::: ศาลจังหวัดแม่สอด ถ.อติโพธิ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 ::: [ โทร. 0 5553 1232 ] [ โทรสาร. 0 5553 5376 ] e-Mail : mesc@coj.go.th

ศาลจังหวัดแม่สอด จัดให้มีการฉีดวัคซินป้องกันไข้หวัดใหญ่ H1N1

ศาลจังหวัดแม่สอด จัดให้มีการฉีดวัคซินป้องกันไข้หวัดใหญ่ H1N1
เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ศาลจังหวัดแม่สอด จัดให้มีการฉีดวัคซินป้องกันไข้หวัดใหญ่ H1N1 ซึ่งกำลังแพร่ระบาดในพื้นที่อำเภอแม่สอดและอำเภอใกล้เคียง ซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศสหภาพเมียนมาร์ที่การแพร่ระบาดมาก่อนหน้านี้ โดยโรงพยาบาลแม่สอด-ราม  ได้มาบริการฉีดวัคซินดังกล่าวให้กับท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาล คณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดแม่สอด ณ ห้องสมุดศาลจังหวัดแม่สอด