ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ::: ศาลจังหวัดแม่สอด ถ.อติโพธิ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 ::: [ โทร. 0 5553 1232 ] [ โทรสาร. 0 5553 5376 ] e-Mail : mesc@coj.go.th

ศาลจังหวัดแม่สอด เปิดโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

ศาลจังหวัดแม่สอด  เปิดโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ นาฬิกา ท่านสมควร รักพินิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด เป็นประธานเปิดโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" โดย  นางนิติญาณ์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดแม่สอด เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ให้บริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่คู่ความคดีกองทุน กยศ และกองทุน กรอ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา มีคู่ความเข้าร่วมโครงประมาณ ๓๐๐ ราย