ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ::: ศาลจังหวัดแม่สอด ถ.อติโพธิ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 ::: [ โทร. 0 5553 1232 ] [ โทรสาร. 0 5553 5376 ] e-Mail : mesc@coj.go.th

ศาลจังหวัดแม่สอด ให้การต้อนรับ ท่านทัศน์พงษ์ เหล่ารักวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ พร้อมด้วยคณะนิเทศงานฯ เดินทางมาตรวจนิเทศงานศาลจังหวัดแม่สอด

ศาลจังหวัดแม่สอด  ให้การต้อนรับ  ท่านทัศน์พงษ์ เหล่ารักวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖  พร้อมด้วยคณะนิเทศงานฯ เดินทางมาตรวจนิเทศงานศาลจังหวัดแม่สอด
วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ท่านทัศน์พงษ์ เหล่ารักวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ พร้อมด้วยคณะนิเทศงานฯ เดินทางมาตรวจนิเทศงานศาลจังหวัดแม่สอด ในการนี้  ท่านสมควร รักพินิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดแม่สอด ร่วมกันให้การต้อนรับ