ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ::: ศาลจังหวัดแม่สอด ถ.อติโพธิ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 ::: [ โทร. 0 5553 1232 ] [ โทรสาร. 0 5553 5376 ] e-Mail : mesc@coj.go.th

ศาลจังหวัดแม่สอด จัดโครงการบริจาคโลหิตและปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

ศาลจังหวัดแม่สอด  จัดโครงการบริจาคโลหิตและปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ   สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ศาลจังหวัดแม่สอด  จัดโครงการบริจาคโลหิตและปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยศาลจังหวัดแม่สอดได้เชิญชวนบุคลากรต่าง ๆ ในศาลจังหวัดแม่สอดเข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลแม่สอด และในช่วงเย็น ท่านสมควร รักพินิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบฯ ผู้ประนีประนอมฯ ข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดแม่สอด ร่วมกันไหว้พระ สวดมนต์ เจริญภาวนาและถวายจตุปัจจัยธรรมแก่พระสงฆ์ ณ วัดมณีไพรสนฑ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก