ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ::: ศาลจังหวัดแม่สอด ถ.อติโพธิ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 ::: [ โทร. 0 5553 1232 ] [ โทรสาร. 0 5553 5376 ] e-Mail : mesc@coj.go.th

ศาลจังหวัดแม่สอด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรจากภาครัฐ และผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด

ศาลจังหวัดแม่สอด  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรจากภาครัฐ   และผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ นายอนุรักษ์ เปลวเฟื่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด มอบหมายให้ นายศรายุธ การะเกตุ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดแม่สอด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรจากภาครัฐ และผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด ซึ่งจัดโดยสำนักงานคุมประพฤติจังวัดตาก สาขาแม่สอด ณ โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้กระทำผิด เข้าร่วมสัมมนาในโครงการดังกล่าว รวมจำนวนทั้งสิ้น ๕๐ คน