ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ::: ศาลจังหวัดแม่สอด ถ.อติโพธิ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 ::: [ โทร. 0 5553 1232 ] [ โทรสาร. 0 5553 5376 ] e-Mail : mesc@coj.go.th

ศาลจังหวัดแม่สอด ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ในโอกาสที่ได้เข้าศึกษาดูงาน

ศาลจังหวัดแม่สอด  ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ในโอกาสที่ได้เข้าศึกษาดูงาน
เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ นายอนุรักษ์ เปลวเฟื่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ในโอกาสที่ได้เข้าศึกษาดูงาน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากสถานที่จริง  โดยมีคณะครู อาจารย์ และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สนใจเข้าศึกษาดูงานศาลจังหวัดแม่สอด รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คน