ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ::: ศาลจังหวัดแม่สอด ถ.อติโพธิ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 ::: [ โทร. 0 5553 1232 ] [ โทรสาร. 0 5553 5376 ] e-Mail : mesc@coj.go.th

ศาลจังหวัดแม่สอด ร่วมรับประทานอาหารกลางวันและมอบของที่ระลึกให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน

ศาลจังหวัดแม่สอด  ร่วมรับประทานอาหารกลางวันและมอบของที่ระลึกให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ นายอนุรักษ์  เปลวเฟื่อง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด คณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัด ร่วมรับประทานอาหารกลางวันและมอบของที่ระลึกให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ได้แก่ ร.ต.ท.อุทิศ ธรรมสนธิเจริญ เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำศาล พลฯเกรียงศักดิ์ ต๊ะพรม และพลฯเทพ สุยะวงษ์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในโอกาสเกษียณอายุราชการ พร้อมด้วย นายอนุพงษ์  เนติวีรพงษ์ นิติกร ในโอกาสที่ขอออกไปประกอบธุรกิจส่วนตัว ณ ห้องอเนกประสงค์ ศาลจังหวัดแม่สอด