ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ::: ศาลจังหวัดแม่สอด ถ.อติโพธิ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 ::: [ โทร. 0 5553 1232 ] [ โทรสาร. 0 5553 5376 ] e-Mail : mesc@coj.go.th

ศาลจังหวัดแม่สอด พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าเยี่ยมอาการป่วยพร้อมมอบกระเช้าผลไม้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ นายสุดใจ วงษ์คำลือ

ศาลจังหวัดแม่สอด  พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าเยี่ยมอาการป่วยพร้อมมอบกระเช้าผลไม้   เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ นายสุดใจ วงษ์คำลือ
เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ นายอนุรักษ์ เปลวเฟื่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าเยี่ยมอาการป่วยพร้อมมอบกระเช้าผลไม้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ นายสุดใจ วงษ์คำลือ บิดาของนางสาวพรรณเพ็ญ วงษ์คำลือ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน ณ โรงพยาบาลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก